Úvodná stránka


Našim cieľom je edukácia diabetikov, celoživotné vzdelávanie


Vieme žiť s cukrovkou DM
(diabetes mellitus)

Viete typy rozdelenia ochorenia DM?

Je ochorenie vyliečiteľné?

Ako sa dožiť vyššieho veku s ochorením DM?

Ako sa dostať do dobrej kompenzácie?

Je stanovenie hodnoty cukru možné inak ako zo vzorky krvi?

Ako stanoviť hodnotu glykémie bez glukometra?

Je ochorenie dedičné?

Môže diabetik konzumovať všetky potraviny?

Je ochorenie nákazlivé?

Môže mať diabetik alebo diabetička zdravé deti?

Má diabetik oslabenú imunitu?

Viem všetky informácie v oblasti sociálnej pomoci?

Chcem športovať a neviem čo si môžem dovoliť?

Musím každý deň vykonávať pohybovú aktivitu?


Edukovaný pacient vie odpovede na všetky otázky


Ak máte takéto, alebo podobné otázky ohľadne ochorenia diabetes mellitus a nepoznáte odpovede na všetky otázky príďte medzi nás.
Ak chcete prediskutovať podobné otázky príďte tiež.
Pomáhame si navzájom šírením vedomostí pod odborným dohľadom edukátorov diabetu a diabetológov.