Stretnutia

Stretnutia členov sa budú konať v roku 2022 v
Cik Cak centre v Sobášnej miestnosti na Jiráskovej 3, Bratislava

Možnosti dopravy:
zastávka Jiráskova (spoj 68, 96, 99, 196)

Termíny stretnutí pre rok 2022:

16.3.2022 (streda) o 17.00 stretnutie členov
21.5.2022 (sobota) o 10.00 opekačka
14.9.2022 (streda) o 17.00 stretnutie členov
7.12.2022 (streda) o 17.00 stretnutie členov

Stretnutia sa budú konať len v prípade možného hromadného spoločného stretávania. Pošleme SMS správu o konaní

Tešíme sa na Vašu účasť