Stretnutia

Stretnutia členov sa budú konať v roku 2023 v
Cik Cak centre v Sobášnej miestnosti na Jiráskovej 3, Bratislava

Možnosti dopravy:
zastávka Jiráskova (spoj 68, 96, 99, 196)

Termíny stretnutí pre rok 2023:

15.3.2022 (streda) o 17.00, stretnutie členov
20.5.2022 (sobota) o 11.00, opekačka
13.9.2022 (streda) o 17.00, stretnutie členov
6.12.2022 (streda) o 17.00, stretnutie členov

Členom pošleme SMS správu o konaní.

Tešíme sa na Vašu účasť