Stretnutia

Stretnutia členov sa budú konať v roku 2024 v
Cik Cak centre v Sobášnej miestnosti na Jiráskovej 3, Bratislava

Možnosti dopravy:
zastávka Jiráskova (spoj 68, 96, 99, 196)

Termíny stretnutí pre rok 2024:

14.3.2024 (štvrtok) o 17.00, stretnutie členov
18.5.2024 (sobota) o 11.00, posedenie v prírode
11.9.2024 (streda) o 17.00, stretnutie členov
4.12.2024 (streda) o 17.00, Mikulášske posedenie

Členom pošleme SMS správu o konaní.

Tešíme sa na Vašu účasť