Stretnutia

Pozor, zmena

Stretnutia členov sa budú konať v roku 2020 v
Cik Cak centre v Sobášnej miestnosti na Jiráskovej 3, Bratislava

Možnosti dopravy:
zastávka Jiraskova (spoj 68, 96, 99, 196)

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Termíny stretnutí pre rok 2020:

5.2.2020 (streda)   stretnutie členov o 17,00 hod.

23.5.2020 (sobota)   posedenie v prírode od 10,00 hod, športové hry a edukácia

17.9.2020 (štvrtok)   stretnutie členov o 17,00 hod.

10.12.2019 (štvrtok)   Mikulášske posedenie o 17,00 hod.